"Статья 59 Конституции Украины: Каждый имеет право на правовую помощь… Каждый является свободным в выборе своего защитника прав. Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при разрешении дел в судах и иных государственных органах в Украине действует Адвокатура."
Действия с Документом

Абонентське обслуговування

Абонентське обслуговування - це постійний юридичний супровід комерційної, а також іншої систематично здійснюваної клієнтом, діяльності (або певного її напрямку). Абонентська плата встановлюється за згодою сторін з урахуванням передбачуваного і реального об’єму робіт. При цьому правова допомога може здійснюватися у вигляді усних і письмових консультацій, підготовки проектів правових документів, участь у переговорах і т.д. Клієнт також може передбачати умову у разі необхідності термінового надання правової допомоги адвокатами або помічниками адвокатів з метою забезпечення найбільш повного правового супроводу. Виняток складає представництво інтересів клієнта в судах і участь адвоката при розслідуванні, розгляді кримінальних справ. В цих випадках умови надання юридичної допомоги визначаються сторонами окремо з урахуванням конкретної ситуації, яка склалася.

Абонентське обслуговування, як правило, обирають ті з наших клієнтів, чия діяльність пов’язана з вирішенням різноманітних юридичних проблем, і хто зацікавлений в тім, щоб усі ці проблеми розглядались і вирішувались не тільки оперативно, але й комплексно і професійно. Абонентське обслуговування позбавляє від необхідності формування власної розвернутої юридичної служби.

Правове обслуговування на підставі погодинної оплати

Правова допомога також може здійснюватися на підставі погодинної оплати часу, витраченого адвокатом. Вартість години роботи встановлюється в залежності від складності справи. Для постійних клієнтів ми застосовуємо систему скидок, розмір яких може досягати 30% від встановленого гонорару.

Така форма обслуговування зручна для тих із наших клієнтів, хто користується нашими послугами в особливо складних випадках, наприклад, для ведення певного проекту, об’єм роботи якого складно визначити заздалегідь.

Разова оплата

Така форма правової допомоги застосовується, в основному, при виконанні разових робіт, об’єм яких з певним ступенем точності може бути обумовлено сторонами заздалегідь.

Подібна форма оплати, як правило, виявляється найбільш зручною для тих із наших клієнтів, які тільки починають з нами працювати. Разова оплата може бути застосована і при визначенні сторонами фінансових умов участі адвоката в судовому процесі (цивільному, господарському, кримінальному), а також захисту на досудовому слідстві.

Наші клієнти самі можуть обирати найбільш зручніші для них варіанти отримання послуг і форми оплати.