"Статья 59 Конституции Украины: Каждый имеет право на правовую помощь… Каждый является свободным в выборе своего защитника прав. Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при разрешении дел в судах и иных государственных органах в Украине действует Адвокатура."
Действия с Документом

Если Вы хотите отказаться от прививок ребёнку

Образец заявления...

Если Вы хотите отказаться от прививок Вашему ребёнку, то предлагаем вариант такого заявления:


Директору  (назва та номер школи чи дитсадка)

ПІБ (директора)

ПІБ (батьків чи одного з батьків)

батьки (ПІБ дитини)

Заява

             Ми, батьки (ПІБ батьків), заявляємо про відмову від усіх профілактичних щеплень, біопроб (Манту, р. Пірке), вакцинацій та ревакцинацій, флюрографії, а також інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань нашій дитині – (ПІБ дитини).

            Оскільки: до складу вакцин входять високотоксичні речовини – ртуть, алюміній, феноксиетанол, формальдегід. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку аутизму, хвороби Альцгеймера, раку, Синдрому Раптової Дитячої Смерті. Політика масової вакцинації цілковито ігнорує індивідуальні особливості спадковості, схильності до різних хвороб, стану імунітету, психоемоційного стану щеплених. Нав'язування щеплень в державному масштабі не має жодного стосунку до реального піклування про здоров’я дитини.

 

            Дана відмова є обміркованим і зваженим рішення, прийнятим на підставі детального і всебічного вивчення питань, пов’язаних з вакцинацією, особистим досвідом і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі:

 

  • ст.19 Загальної Декларації Прав Людини: «кожна людина має право на свободу переконань та на вільне вираження їх»;
  • ст.26 Загальної Декларації Прав Людини: «кожна людина має право на освіту» та ст.53 Конституції України: «кожен має право на освіту»;
  • ч.1 ст.35 Закону України «Про освіту»: «громадянами України мають право на освіту незалежно від стану здоров’я та інших обставин»;
  • ч. 1 ст.42 «Основ законодавства України про охорону здоров’я»: «медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров'ю пацієнта»;
  • ч.1 ст.43 «Основ законодавства України про охорону здоров’я»: «щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта) медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників»;
  • ч.1 ст.2 Конвенції про права дитини: «Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права…за кожною дитиною…без будь-якої дискримінації незалежно від…стану здоров'я …або яких-небудь інших обставин»;
  • ч.3 ст.24 Конвенції про права дитини: «Держави-учасниці вживають будь-яких ефективних і необхідних заходів з метою скасування традиційної практики, що негативно впливає на здоров'я дітей»;
  • п.11 ч.1 Ч.І Європейської Соціальної Хартії: «кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я, який є можливим»;
  • ст.12 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”: «Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків».

 

 «_____» __________ 2009 р.

 ________________(ПІБ батька)

 

________________(ПІБ матері)